I. Uluslararası Mersin Sempozyumu
İletişim + 0553 666 06 06 mersinsempozyumu@gmail.com
AnasayfaÖnemli Tarihler

ÖNEMLİ TARİHLER

Tebliğ özetleri 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman yazı karakterinde, 1,5 satır aralığında

 

Sempozyum Tarihi

1-3 Kasım 2018

Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş

19 Ekim 2018

Bildiri Kabul Bildirimi

Başvuru Sonrası En Geç Bir Hafta İçinde

Kayıt Ücreti Ödeme

Tebliğ Kabul Bilgisi Elinize Ulaştığında

Kayıt Ücreti Ödeme Son Tarihi

25 Ekim 2018

Sempozyum Programının İlanı

26 Ekim 2018

Bildiri Tam Metinlerinin Gönderimi İçin Son Tarih

3 Aralık 2018

MPORTANT DATES

Dates of the Symposıum

November 01 – 03, 2018

Deadline for Abstract Submission

October 19, 2018

Acceptance Notification

Within 10 days after the submission

Payment for Registration Fee

Upon receiving acceptance letter  

Deadline of Payment

October 25, 2018

Announcement of the Program

October 26, 2018, 2018

Deadline for Submission of Full Text

December 03, 2018