I. Uluslararası Mersin Sempozyumu
İletişim + 0553 666 06 06 mersinsempozyumu@gmail.com
AnasayfaÖzet Başvuru

ÖZET BAŞVURU

Bildiri Özeti Yazım Esasları

Tebliğ özetleri 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman yazı karakterinde, 1,5 satır aralığında ve 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Özet metni hazırlanırken şu esaslar dikkate alınmalıdır:

 1. Bildiri adı,
 2. Bildiriyi hazırlayanın/hazırlayanların unvan, ad, soyadları,
 3. İletişim bilgileri,
 4. Çalıştıkları kurum,
 5. Özet,
 6. Anahtar sözcükler (En fazla 6 tane),
 7. Abstract,
 8. Keywords.

 

Bildiri özet başvuruları hem online ve hem de aşağıdaki linkte verilen özet başvuru formu doldurularak yapılmalıdır:

 

 1. Lütfen bu bağlantıyı “ON LİNE BAŞVURU” tıklayın.
 2. Lütfen uzantıda bulunan bildiri “ÖZET FORMU’NU” doldurup, “Word” dosyası halinde,mersinsempozyumu@gmail.com adresine gönderiniz.

ABSTRACT SUBMISSION

Abstract Writing Principles

The abstracts should be prepared in a size of 12 pt, in Times New Roman font, 1.5 lines and not exceeding 250 words. The following guidelines should be taken into account when preparing the abstract text:

 1. Name of the paper,
 2. The name, surname, first and last names of the preparer/s
 3. Communication information,
 4. The institutions the country,
 5. Abstract,
 6. Keywords (Maximum 6).

 

Abstract submissions should be made by filling in the abstract application form both online and in the link below:

 1. Please click on this link “ON LINE APPLICATION”.
 2. Please fill in the abstract form “ABSTRACT FORM” and send it as “Word” file to mersinsempozyumu@gmail.com